Afrikaanse idioom – die kat aan die stert beethê

Kat aan die stert beet

“Jy het die kat aan die stert beet” means “you are mistaken”.