SMS afkortings vir Senior SA Burgers

Senior burgers

 • BDD – By die Dokter
 • BVSB – By Vriend se Begrafnis
 • BDR – Bring die Rystoel
 • KWS – Kry Weer Sooibrand
 • SG – Skryf Groter
 • HKGK – Hier Kom Groot Maagwerkings
 • MWG – Maag Werk Goed
 • IMGA – Is My Gehoortoestel Aangeskakel?
 • MGPBL – Moet Gaan, Pas-aangeër se Battery Laag
 • MGPBW – Moet Gaan Purgasie Begin Werk
 • WPEA – Wat Praat Ek Alles?
 • WWW – Waar Was ek nou Weer?

Leave a Reply

Your email address will not be published.